Collectie Gelderland

Tegelveld van keramiek, tinglazuur, voorstellende centraal decor zonder omlijsting langs rwee diagonalen gemaakt in Nederland ca. 1600-1650