Collectie Gelderland

Tegelplaat van keramiek, onderglazuur, voorstellende een vishandelaar, gemaakt in Hilversum door N.V. Plateelbakkerij (P.B.D.) Delft, 1921

Afkomstig uit de viswinkel van IJ. Rienstra aan de Reguliersdwarsstraat in Amsterdam