Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur, voorstellende een melkman met een juk met twee melkemmers, hoekmotief ossenkop, ca. 1625-1650