Collectie Gelderland

Tegeltableau, voorstellende een smidse met paarden in travalje, vervaardigd in Rotterdam, in de tegelbakkerij van Aalmis, Verwijk & Zoonen, in 1838

In de gevel van het huis is het jaartal 1838 aangebracht