Collectie Gelderland

Tegel in tinglazuur, voorstellende een man met dode vogels in de hand, ca. 1620-1640

De uit Leeuwarden afkomstige Hans Vredeman de Vries (1526-1609) werkte in Antwerpen en gaf met zijn fantasierijke architectuur- en ornamentontwerpen de Renaissance benoorden de Alpen een eigen gezicht. Zelfs de tegelschilder zal de invloed van het werk van deze Antwerpenaar hebben ondergaan. De aaneenschakeling van bogen gedragen door pilaren, die we overal in het werk van Vredeman de Vries tegenkomen, geeft aan dat poorttegels in serie naast elkaar dienden te staan, bijvoorbeeld als plinttegels of als randtegels in een horizontale rij. Een poorttegel als deze tegel zien we niet zo vaak. Het schoeisel van de vogelvanger vraagt de aandacht en roept vragen op.