Collectie Gelderland

Tegel van keramiek, tinglazuur, voorstellende een bijbels tafereel gemaakt in Utrecht ca. 1825-1875

Mat. 15: 24-28/ Marc. 7: 24-30: De Kananese vrouw; op de tegel zijn beide bijbelplaatsen door elkaar gehaald