Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur voorstellende een decoratie met fruit, ca. 1650-1700

In de loop van de 17de eeuw kreeg men een voorkeur voor tegelwanden die voor wat meer licht in de woonvertrekken zorgden. Het centrale decor werd minder zwaar uitgevoerd en de hoekvullingen kregen een bescheidener positie. Soms zien we vroege tegels met grote fruitschalen al uitgevoerd zonder enige hoekvulling evenals een enkele bloemtegel en de 'spijkertegels'. Op alle vroege tegels met fruitschalen en fruitmanden is de combinatie van oranje-appels met druiventrossen te zien. Ze zijn om en om geplaatst. Deze tegel stamt uit de tweede helft van de 17de eeuw en getuigt van een goede smaak van de tegelschilder. De wingerdbladtegel laat een staaltje van bloem- en fruitschikkunst zien. Ook met blauw alleen valt veel te bereiken!