Collectie Gelderland

Tegel van keramiek, tinglazuur, voorstellende een bijbels tafereel gemaakt in Nederland ca. 1700-1800

Luc. 15:16; de verloren zoon als varkenshoeder, naar prent 43 in 'Toneel ofte Vertooch' van Pieter Schut