Collectie Gelderland

Tegel van keramiek, tinglazuur, voorstellende een bijbels tafereel gemaakt in Utrecht ca. 1825-1875

Marc. 11:15; Jezus verdrijft de handelaren uit de tempel