Collectie Gelderland

Tegel in tinglazuur, voorstellende apoc. 1:9 Johannes ziet Jezus temidden van zeven kandelaren, vervaardigd in Utrecht ca. 1800-1827

voorbeeld prent p. 74 in Historiae Sacrae van Nic. Visscher, ca. 1650, naar een prent van Mattheüs Merian