Collectie Gelderland

Tegeltableau, voorstellende een pilaster met zonnebloemen, vervaardigd te Rotterdam ca. 1750-1800.

Dit is één van twee gespiegelde pilasters, die veelal geplaatst werden in de achterwand van een betegelde haard. In het voetstuk zit de godin Flora, hier afgebeeld met een 'hoorn des overvloeds' waarmee zij bloemen over de aarde strooit.