Collectie Gelderland

Tegeltableau met portret van stadhouder Willem IV, vervaardigd in Rotterdam, ca. 1751-1760

Willem Karel Hendrik Friso, prins van Oranje (1711-1751) werd in 1748, na het tweede stadhouderloze tijdperk, benoemd tot stadhouder van alle gewesten van de Republiek der Verenigde Nederanden. Hij stierf al binnen enkele jaren, met een zoon van drie jaar als opvolger. Het tegeltableau is geschilderd naar een prent die in 1751 is uitgegeven door de Amsterdamse drukkers J. Haffman en P. Meyer. Deze tableaus zullen direct, of hooguit binnen enkele jaren na het overlijden van de stadhouder gemaakt zijn. Er zijn ook pendanten bekend met het portret van de echtgenote van Willem IV, prinses Anna van Hannover.