Collectie Gelderland

Tegel van keramiek, tinglazuur, voorstellende een bijbels tafereel gemaakt in Nederland ca. 1800-1900

Joh. 5:5-9 de genezing van de verlamde te Betesda, naar prent 62 in 'Toneel ofte Vertooch' van Pieter Schut