Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur voorstellende een jagershond, ca. 1650

De fijnzinnige schildering van 'aigrette'-kransen met figuurtjes erin (stile compendario) is afgekeken van de werkplaatsen van Domenico Pirotti en Don Pino in Faenza, vierde kwart 16de eeuw. Deze tegel heeft een centraal decor dat is ontleend aan de gravures van Marcus Gheeraerts (al uit 1567) die in 1617 nog gebruikt werden in Vondels fabelbewerkingen. In de blauwe aigrettekrans zien we de jagershond van gravure 86 uit Vondel's "De Warande der dieren" (1617). De context van de jager die het hert wil doden is weggelaten. De tegels worden steeds toegeschreven aan de werkplaats van Willem Jansz Verstraeten op grond van Haarlemse bodemvondsten van schotels met deze aigretteranden. Werd het schilderen van de tulpenkrans ingegeven door de tulpenteelt en -handel op de geestgronden bij Haarlem?