Collectie Gelderland

Tegeltableau van keramiek, tinglazuur, voorstellende de slag bij Waterloo, vervaardigd door de tegelbakkerij A. Verwijk & Zonen in Rotterdam, ca. 1815-1830

Slag bij Waterloo, 18 juni 1815, het moment waarop de Nederlandse kroonprins, de latere koning Willem II, gewond is en van zijn paard dreigt te vallen. Op zijn paardendeken is een gekroonde W te zien. Op voorgrond rechts soldaten te voet, eentje met op hoofddeksel "voor oran", daarachter Pruisische cavaleristen. Links vechtende soldaten, op op achtergrond oprukkende infanterie met de Engelse vlag en op twee hoofdeksels "5" en "3". De voorstelling is geschilderd naar een prent van de Rotterdamse tekenaar Jan Anthonie Langendijk (1780-1818)