Collectie Gelderland

Tegel van keramiek met loodglazuren, voorstellenden de naam P.U.E.M,, mogelijk vervaardigd in Utrecht, ca. 1928-1940

In trafohuisjes van de Provinciale Utrechtse Electriciteits Maatschappij (P.U.E.M.) werden vanaf 1928 decoratieve tegels met de afgekorte naam, omlijst door bliksemschichten, geplaatst. Deze tegel komt uit een in 1928 trafohuisje bij station Bilthoven, dat in april 2012 gesloopt is. De tegel zou ontworpen zijn door Anna Cornelia Beukman-van den Bergh (1905-1986) in Utrecht