Collectie Gelderland

Tegel met tinglazuur en de afkortingen BVAB eb ASF, vervaardigd bij Tichelaar in Makkum en gedateerd 5 maart 1965

Tegel met opschrift BVAB ( bedrijfsvereniging voor agrarische bedrijven). ASF (Agrarische Sociale Fondsen) en de datum 5 maart 1965