Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur, voorstellende een landschap met drie torens, ca. 1675-1700

Tegen het einde van de zeventiende eeuw worden er vaker tegels met gebouwen geschilderd. Als hoekmotief zien we hier het 'spinnetje'.