Collectie Gelderland

Ontwerp voor twee tegeltableaus, aquarel, voorstellende een allegorie op de relatie van Indië (oost) en Nederland (west), vervaardigd door Plateelbakkerij "de Distel" in Amsterdam, ca. 1900-1910

Ontwerpen voor tableaus met een allegorische voorstelling die de relatie Indië (Oost) en Nederland (west) symboliseert. Dergelijke motieven werden veelvoudig uitgewerkt voor de Nederlandse inzendingen op Wereldtentoonstellingen.