Collectie Gelderland

Tegel van keramiek, tinglazuur, voorstellende een bijbels tafereel, mogelijk gemaakt in Haarlem, ca. 1640-1670

Luc. 15:14-17; de verloren zoon als varkenshoeder