Collectie Gelderland

Tegel in tinglazuur, voorstellende een krijgsman, ca. 1600-1625

Deze veelkleurige tegel zonder hoekfiguur geeft niet weer hoe de krijgsknechten er omstreeks 1600 uitzagen. Het is een herinnering aan de helden uit de klassieke Oudheid. Er zijn er zeker 125 van bekend. Vele zijn gevonden aan muren op Walcheren, maar ook werd er een aangetroffen in een pastorie in Ostfriesland. Hier is een Romeinse zwaardvechter afgebeeld, maar er komen ook tegels met Saraceense krijgers voor, hoewel deze in de minderheid zijn.