Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur voorstellende een tulp, ca. 1625-1650

De geschiedenis van de tulp is in vele boeken beschreven. Overgebracht van Turkije naar ons land en hier sedert het einde van de 16de eeuw geleidelijk aan ingeburgerd. De bloem speelt een grote rol in de kunst van onze Gouden Eeuw. We vinden dan ook veel tegels met daarop gewilde tulpvarianten. Soms zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven, naar voorbeelden uit prachtig uitgevoerde tulpencatalogi uit het tweede kwart van de 17de eeuw. Veel tegelverzamelaars hadden bij voorkeur enkele varianten. Ook in de tegels met 'drietulpen', zoals deze, is variatie in uitvoering te herkennen. Dat werd zowel binnen als buiten de accolades gedaan. Groene tulpen ziet men niet gauw in de natuur.