Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur, voorstellende een bloempot, ca. 1610-1630

De tegelovalen uit de late zestiende en vroege zeventiende eeuw zijn rond ovaal. Het ovaal is steeds gevuld met een bloempot. De bekende tegels met kleinere ovalen uit latere decennia hebben soms een wat puntiger ovaal. Het ovaaltje is dan meestal gevuld met een bloem. Na 1650 verdwijnen de ovaaltegels uit de productie. Van deze renaissancistische ovaaltegel zijn wat varianten bekend. De variatie is dan buiten het ovaal te zien: soms is deze in spaartechniek, hier zijn de hoeken in driect schildering uitgevoerd.