Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur voorstellende een tazza met opgetast fruit, 1625-1650

De renaissancistische tazza is een statusvoorwerp, overgenomen uit Italië, bij ons ook uitgevoerd in glas of in zilver met gedreven lobben. Het diende als drinkschaal bij plechtige gebeurtenissen. Deze schalen werden in aardewerk uitgevoerd om fruit op kunstzinnige wijze op te dienen. Op deze tegel staan de lobben van de schaal wat verder van de werkelijkheid af dan bij sommige andere tegels met dezelfde voorstelling.