Collectie Gelderland

Tegel in cloisonné-techniek, voorstellende het wapen van Nederland, met randschrift: A-G-H-T-M Congres 1960 Pays-Bas, vervaardigd door de Porceleyne Fles in Delft, in 1960