Collectie Gelderland

Randtegel in tinglazuur, voorstellende tulpenrand, ca. 1590-1660

Deze randtegel laat treffend zien hoe de oude randtegel met een versiering van een moors motief (moresken) zich ontwikkelt tot een tegel met een inheemse bloemdecoratie van tulpen waarbij het moorse motief nagenoeg is verdwenen. Ook het oorspronkelijk aanwezige centrale ruitje met stip of oog is hier verdwenen.