Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur, voorstellende een zaak uit het Romeins recht, gemaakt in Makkum door Koninklijke Tichelaar in 1978

Vanaf 1686 is in Harlingen een serie tegels gemaakt met alle titels van de Pandecta, één van de vier boeken van het 'Corpus iuris civilis,' waarin het Romeins Recht in de 6de eeuw door keizer Justinianus is verzameld en vastgelegd. Deze tegels zijn zeer zeldzaam, maar de ontwerptekeningen en sponsen zijn allemaal bewaard gebleven. In 1970 wordt voor het 25-jarig jubileum van Prof. Mr. Adriaan Pitlo, hoogleraar notarieel en burgerlijk recht aan de Universiteit van Amsterdam, een serie van twaalf pandecten opnieuw in een kleine oplage gemaakt bij Tichelaar. De schilder is dan Sybren Jaspers (1929-1990). Deze tegel hoort tot een latere uitvoering van deze serie, de tegel heeft een jaarstempel uit 1978. In 1989 is een 'nieuwe tweede reeks' met twaalf andere voorstellingen geschilderd voor het XIXde congres van de Internationale Unie van het Latijnse Notariaat, eveneens bij Tichelaar, nu door R. van Geffen. De voorstelling toont de titel L 22, T 6; niet weten over de rechtskundige toestand; voogd