Collectie Gelderland

Tegel van keramiek met slibdecor, voorstellende een heraldische, staande leeuw, gemaakt in West-Vlaanderen, ca. 1700-1900

Vlaamse haardtegel