Collectie Gelderland

Tegeltableau over de walvisjacht, vervaardigd naar prenten van Adolf van der Laan (1684-1742) in Rotterdam, 1750-1800.

De jacht op walvissen was in de zeventiende en achttiende eeuw een tot de verbeelding sprekend avontuur dat vele malen werd afgebeeld. Rond 1720 maakte de graveur Van der Laan een serie van zestien prenten naar tekeningen van de Alkmaarder schilder Sieuwert van der Meulen (ca. 1675-1730). Deze serie is vaak herdrukt en werd menigmaal door tegelschilders als voorbeeld gekozen. Dit tableau is geschilderd naar prent 1: 'Seylen in't ys, en soeken na de walvis.'