Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur, voorstellende een bijbels tafereel gemaakt in Amsterdam ca. 1700-1750

Elia beschuldigt Achab van afgoderij, bijschrift: 1 Regum 18 v 18:20 (1 Kon. 18: 17, 18), naar prent 107 uit 'Toneel ofte Vertooch' van Pieter Schut