Collectie Gelderland

Tegelveld van keramiek, sgrafitto, voorstellende een centraal decor zonder omlijsting met hoekmotieven gemaakt in Zuid-Holland ca. 1600-1625