Collectie Gelderland

Tegel van keramiek, reliëf, voorstellende een centraal decor zonder omlijsting en zonder hoekmotieven gemaakt in Nederland door Jac. Bongaerts ca. 1925-1975