Collectie Gelderland

Tegel in tinglazuur, voorstellende druiventrossen en granaatappels, ca. 1600-1650

Men ziet wel eens tegelvelden met uitsluitend granaatappels of druiventrossen. Hoewel dit esthetisch wel bevredigt, was het kennelijk toch de bedoeling dat ze om en om werden aangebracht. Dit is duidelijk te zien aan deze tegel. Het is niet duidelijk wat de drijvende gedachte was om een viertal gestileerde lelies als centrum van deze tegel te laten fungeren. Zij vormen wel de diagonale lijn in een veld van deze tegels, naast de horizontale lijnen die gevormd worden door de vruchten. Een duidelijke hoekvulling als verbindend element tussen de tegels ontbreekt echter.