Collectie Gelderland

Tegel van keramiek, tinglazuur, voorstellende een bijbels tafereel gemaakt in Amsterdam, ca. 1775-1800

De gelijkenis van het verloren schaap (Luc. 15:4-7), naar prent 40 in 'Toneel ofte Vertooch' van Pieter Schut