Collectie Gelderland

Tegelveld van keramiek met tinglazuur, voorstellende: Het offer van Abel, Rebekka laat Eliëzer drinken, De ongelovige Thomas en Lot ontkomt aan de verwoesting van Sodom en Gomorra, verrvaardigd in Utrecht door Westraven ca. 1950-1970

Gen. 4:4 Het offer van Abel, Gen. 24:18 Rebekka laat Eliëzer drinken, Joh. 20:26,27 De ongelovige Thomas, Gen. 19:24-26 Lot ontkomt aan de verwoesting van Sodom en Gomorra