Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur, voorstellende een melkmeisje met een juk met twee melkemmers, hoekmotief lelie, ca. 1625-1650