Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur, voorstellende een krijgsman op paard, ca. 1625-1650

Deze tegel toont een krijgsman te paard, blauw geschilder, met een 'spinnetje' als hoekmotief.