Collectie Gelderland

Tegel in tinglazuur, voorstellende een zeewezen in 'groene zee', vervaardigd te Rotterdam, ca. 1590-1625

Vóór de Renaissance kenden we hier alleen de meerman en meermin. Nadien treffen we zeewezens aan op de ornamentprenten uit de zestiende eeuw, zoals op die van Cornelis Bos en Adriaen Collaert. Voorts komen de zeewezens voor in boeken met prenten van dieren en als versiering op de land- en zeekaarten die vooral in ons land werden gemaakt en uitgegeven. Deze kaarten zullen de tegelschilders hebben geïnspireerd. Tal van afbeeldingen van zeewezens zijn ook te zien in het 'Bouckje van Zeegoden en Godinnen Geïnventeerd door Hendrik d'Caiser.'