Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur, voorstellende het portret van 'Smerighe Els', ca. 1625-1650

De prent waarnaar deze tegel is gemaakt, is gegraveerd naar een schilderij of tekening van Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525-1569). De reeks bestaat uit 36 prenten met elk twee portretten 'snaecke tronjen' (tronies), gegraveerd door de bekende Claes Jansz Visscher (ca. 1587-1652). In sommige versies van de serie van Visscher staan boven de portretten de namen van de betreffende personen vermeld. Hier gaat het om 'Smerighe Els'. Dit is geen persoon die werkelijk bestaan heeft, maar er wordt een bepaalde type mee aangeduid. In totaal zijn er nu 15 verschillende tegels naar deze portretten bekend (zie ook 08627).