Collectie Gelderland

Tegeltableau van aardewerk met tinglazuur, voorstellende een knipkooi, mogelijk vervaardigd in Rotterdam, ca. 1750-1800

Stilleven met knipkooi temidden van korenschoven en landbouwgereedschappen. Bovenste helft van een groter tableau, wellicht van een van de vier seizoene, in een rococo-omlijsting. Volgens de nummering op de achterkant zaten hier nog vijf rijen van zes tegels onder. Een knipkooi werd gebruikt om vogels te vangen: als de vogel in de kooi met voer op het stokje gaat zitten valt de klep of knip dicht. In 2012 zijn 5 ontbrekende tegels uit de voorstelling bijgemaakt door Tegelmakerij 'Aan huis gebakken' van Jaap Bergisch te Oosterbeek.