Collectie Gelderland

Tegel van keramiek met tinglazuur, voorstellende: het grasplantje dolik, vervaardigd door Tichelaar te Makkum, 1988

<p>Beschrijving: Matt. 13:25; gelijkenis over het onkruid. In deze gelijkenis gaat het niet om onkruid in het algemeen maar om het grasplantje, de dolik, ook wel "zizania" genoemd, naar een oud kruidboek van Dioscorides, Weens manuscript, 1512</p>