Collectie Gelderland

Tegel van keramiek, tinglazuur, voorstellende een bijbels tafereel gemaakt in Harlingen, ca. 1700-1750

Richt 16 : 3 Simson draagt de deuren van de stadspoort van Gaza weg