Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur voorstellende een hond in kwadraat, ca. 1620-1630

Dingeman Korf noemt deze tegels 'late kwadraten'. Sinds De Nederlandse Tegel (Pluis 1997) moeten we spreken van 'gekarteld kwadraat'. Vanwege de kartelrandjes langs de ruit spreekt men ook wel van 'postzegeltjes'. Dat de term 'late kwadraten' door Pluis c.s. werd losgelaten is begrijpelijk omdat deze kwadraten slechts iets jonger en niet 'laat' zijn. Dingeman Korf wilde met zijn term het verband uitdrukken tussen de vroege kwadraattegel en zijn opvolgers. Het kwadraat blijft, maar de hoeken in spaartechniek verdwijnen. De term 'gekarteld kwadraat' geeft die opvolging niet weer; maar beschrijft wel exact wat we zien. Deze 'jonge kwadraten' sluiten direct aan bij die met de hoeken in spaartechniek. Deze tegel met een hond heeft wel een klein kwadraat, maar daarbinnen is het vlak gevuld als vóór 1620: een gekleurd grondje met begroeiing en een wolkenlucht.