Collectie Gelderland

Tegel van keramiek met tinglazuur, voorstellende: De onkruid zaaiende duivel, vervaardigd door Tichelaar te Makkum, 1988

<p>Beschrijving: Matt. 13:25; gelijkenis over het onkruid, naar een oude prentbijbel, ""Figuur Bibel", 1646, Alkmaar </p>