Collectie Gelderland

Tegeltableau, voorstellende een haan, vervaardigd door A.L. Crèvecoeur te Epe in 1972