Collectie Gelderland

Tegeltableau 'Eenheid en Verscheidenheid', vervaardigd door keramist Klaas de Boer, ca. 1992-2000

Sinds 1989 wordt langs de oevers van de Zaan het Zaanoeverproject uitgevoerd. Op 6 april 1992 is op de Beatrixbrug te Zaandam een eerste 'Zaanoeverproject-aandenken' onthuld: een vierdelig tegeltableau. Sindsdien worden tableaus geplaatst om duidelijk te maken waar gebouwen zijn gemaakt of opgeknapt in het kader van het Zaanoeverproject. Er werden door de keramist 80 exemplaren aangeleverd, in twee partijen; "Ieder tableau is met de hand ingekleurd. Er kunnen dus verschillen zijn". "Het Zaanoeverprogramma is met ingang van 2010 gestopt als programma. Uitgangspunt voor dit ontwerp is de grillige vorm van de Zaan. Lengte en dynamiek van de rivier worden benadrukt door de ruitvorm van het tableau. De funkties van de oevers zijn weergegeven in kleuren. Groen is natuur, rood is wonen, en turquoise is werken. Dwars door deze bonte lappendeken stroomt het verbindende blauw van de Zaan. Ontwerper Klaas de Boer zegt: 'Ik heb geprobeerd de wisselwerking tussen de verscheidenheid op de oevers en de eenheid van de rivier weer te geven.'