Collectie Gelderland

Tegel in tinglazuur, voorstellende Mattheüs 8, v. 5. De genezing van de knecht van de Romeinse hoofdman van Kafarnaüm, vervaardigd te Delft, 1659

Deze bijzondere tegel geeft de voorstelling weer uit Mattheüs 8 vers 5 waar een Romeinse hoofdman over honderd soldaten de hulp van Jezus inroept voor zijn doodzieke knecht. Jezus biedt aan om bij hem te komen om hem te genezen, maar de officier zegt:'Spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen worden.' De voorstelling is waarschijnlijk ontleend aan het werk van de Delftse schilder Leonaert Bramer, die leefde van 1596 tot 1674. Bramer is ook bekend als ontwerper van decoraties op Delfts aardewerk. Op de achterkant staat geschreven '1659', waardoor hij de oudst gedateerde bijbeltegel is.