Collectie Gelderland

Tegel van aardewerk met tinglazuur voorstellende een gekarteld kwadraat met bloem, ca. 1620-1630

Dingeman Korf noemt deze tegels 'late kwadraten'. Sinds De Nederlandse Tegel (Pluis 1997) moeten we spreken van 'gekarteld kwadraat'. Vanwege de kartelrandjes langs de ruit spreekt men ook wel van 'postzegeltjes'. Dat de term 'late kwadraten' door Pluis c.s. werd losgelaten is begrijpelijk omdat deze kwadraten slechts iets jonger en niet 'laat' zijn. Dingeman Korf wilde met zijn term het verband uitdrukken tussen de vroege kwadraattegel en zijn opvolgers. Het kwadraat blijft, maar de hoeken in spaartechniek verdwijnen. De term 'gekarteld kwadraat' geeft die opvolging niet weer; maar beschrijft wel exact wat we zien. Deze 'jonge kwadraten' sluiten direct aan bij die met de hoeken in spaartechniek. Dat zien we goed bij deze tegel. De tegel heeft een groot kwadraat, evenals de vroegere. Dat kwadraat is zwaar aangezet en de centrale voorstelling komt overeen met die op oudere kwadraattegels. Van deze tegel zijn enkele exemplaren bekend, onder andere één met een plant met drie goudsbloemen (part.coll.).