Collectie Gelderland

Begrafenisbaar, Buurmalsen, 1837

Begrafenisbaar van hout en metaal. Op de kruising van de kruisschoren tussen de poten zijn schilden met inscriptie aangebracht. In het ene schild staat het jaartal 1837 en in het andere schild de letters 'KVB'. De baar is afkomstig van de kerkvoogdij van de Hervormde Gemeente in Buurmalsen.