Collectie Gelderland

Zoo leert Historie prent en blaan, / Der vadren deugd en grootsch bestaan. // Hunne Offers 't vaderland gebragt, / Bewondert nog het nageslacht. - C.

Prent met zestien taferelen uit de vaderlandse geschiedenis, waaronder de ontsnapping van Hugo de Groot, de terechtstelling van Van Oldenbarneveld en de dood van prins Maurits. De prent is gedrukt met afzonderlijke houtsneden. Onder iedere afbeelding staat een vierregelig onderschrift, gedrukt in boekdruk.